Interni stručni aktiv

Dana 23.4.2018. održan je stručni aktiv za odgojitelje našeg vrtića na temu „Uloge odraslih osoba u uključivanju djece s teškoćama“. Stručni aktiv vodila je logopedinja našeg vrtića uz zajedničku suradnju s pripravnicom - rehabilitatoricom.


© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.