Obogaćeni i kraći program engleskog jezika

O učenju engleskog jezika u predškolskoj dobi

Mnogi roditelji pitaju se kada je pravo i najbolje vrijeme za učenje stranih jezika, koji jezik dijete treba učiti uz svoj materinji, treba li učiti više jezika, ima li nedostataka ako dijete uči više stranih jezika istovremeno itd.? Prije nego se ponudi bilo kakav odgovor na sva roditeljska pitanja, treba uzeti u obzir činjenicu da je svako dijete drugačije, individua za sebe, a opet slična svima drugima.

Učenje stranih jezika uvijek je bilo poželjno. Uvijek je bilo djece koja su istovremeno učila svoj materinji jezik i neki strani jezik. Uvriježeno je mišljenje da je najbolje i najkorisnije učiti engleski jezik zbog njegove rasprostranjenosti. Međutim, sve češće mogu se čuti dileme roditelja oko izbora stranog jezika koje će učiti njihovo dijete. Unatoč dilemama učenje engleskog jezika još uvijek znatno prednjači u odnosu na sve druge jezike. Živimo u svijetu koji se svakim danom sve više povezuje i dobro je što postoji neki jezik poput engleskog koji će svima poslužiti u manjoj ili većoj mjeri za komunikaciju u sve više povezanom svijetu.

Dječji vrtić Medo Brundo nudi dvije mogućnosti u učenju engleskog jezika. Učenje stranog, u ovom slučaju engleskog jezika, odvija se kao kraći program engleskog jezika te kao obogaćeni redovni program. Oba načina usmjerena su k organiziranju i provođenju djeci bliskih aktivnosti, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku. Kraći program engleskog jezika, osmišljen je kao nastavak svakodnevnih aktivnosti u vrtiću,organiziran kao školski sat od 45 minuta unutar vremena boravka djece u vrtiću,dok obogaćeni programnudi svakodnevno i paralelno odvijanje aktualnih aktivnosti na dva jezika. Kraći program engleskog jezika pohađa jedna zasebna skupina djece, imenom „Bears“ dok se obogaćeni redovni program može pohvaliti s čak tri skupine među kojima su: „Cookies“, „Flowers“ i „Bees“.
English group „Bears“ kraći je program engleskog jezika u Dječjem vrtiću Medo Brundo osmišljen kao vrijeme gdje će djeca na engleskom jeziku imati priliku učiti o sebi bliskim pojmovima i situacijama putem raznih aktivnosti primijenjenih njihovoj dobi. Program se odvija svakog utorka i četvrtka u osmišljenom prostoru područnog objekta MB 3 na adresi Aleja lipa 1f. Polaznici su jedanaestero djece u razmaku od 3 do 5 godina.
There are 11 signed „Bears“
(7 from „Cubes“, 3 from „Ladybirds“ and 1 from „Apples“); age: 3 - 5
We will meet every Tuesday and Thursday from 15 - 15:45 with a little break of 5 minutes.
We will learn about:

 1. Ourselves
 2. Family and friends
 3. Simple emotions
 4. Our home
 5. Clothes
 6. Animals
 7. Food and drink
 8. Numbers
 9. Simple vehicles
 10. Toys
We will also sing songs (with movement), play games (bingo, memory, symbolic games...), celebrate birthdays and holidays, drink tea with cookies at almost noon( “Tea at three“).
 
Sveukupno 11 upisanih „Medvjedića“
(sedmero iz Kockica, troje iz Bubamara te jedno dijete iz Jabuka); dob djece: 3 - 5
Sastajat ćemo se svakog utorka i četvrtka u vremenskom periodu od 15  - 15: 45 s kratkom stankom od 5 - 8 minuta.
Učiti ćemo (o):
 1. Sebi
 2. Obitelji i prijateljima
 3. Jednostavnim emocijama
 4. Našem domu
 5. Odjeći
 6. Životinjama
 7. Jelu i piću
 8. Brojevima
 9. Jednostavnim vozilima
 10. Igračkama
Također ćemo pjevati pjesmice (s pokretom), igrati igre (bingo, memory...), slaviti rođendane i blagdane, piti čaj s kolačićima u skoro pa podne („Čaj u tri“).
 
Napomena: zbog razlike u godinama, svaka će tema i opseg gradiva biti prilagođeni dobi djeteta.
Odgojiteljica Ana-Marija Đurđević


 

 

© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.