Djeca u prirodi- Grad mladih

U razdoblju od 12.11. do 16.11. 2018. godine predškolska djeca skupina „Baloni“, „Loptice“, „The Flowers“ i „ The Cookies“ bili su uključeni u program „Djeca u prirodi“.

Program „Djeca u prirodi“, poznatiji pod nazivom „Grad mladih“, nastao je temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u sklopu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi Grada Zagreba. Nositelj programa je Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, a realiziraju ga dječji vrtići Grada Zagreba ( http://www.vrtic-ivanebrlicmazuranic.zagreb.hr/default.aspx?id=52).

Dječji vrtić „Medo Brundo“ s velikim zadovoljstvom u programu sudjeluje od 2008. godine.Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u školu te podrazumijeva petodnevni boravak u Gradu mladih. Djeca su zajedno s odgojiteljima smještena u paviljonima uređenima poput obiteljskog doma. Djeca imaju pet obroka koji se pripremaju prema vrtićkim normativima, a djeca objeduju u „pravom restoranu“.

Cjelodnevni program ostvaruje se na otvorenom i u tematski uređenim kabinetima koji su opremljeni suvremenom didaktikom i igračkama. Program „Djeca u prirodi“ koncipiran je na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem u suradnji s drugom djecom i odraslima, steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici.
Nadalje, ciljevi i zadaće programa su djeci omogućiti
zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa te zabavno učenje i stjecanje pozitivnih iskustava koji podupiru cjelovit razvoj djece. Navedeno se ostvaruje aktivnostima poput šetnji, igara i športskih aktivnosti u prirodi koje jačaju i unapređuju zdravlje djece i opću psihofizičku spremnost.Višednevna odvojenost djece od obitelji, ali u socijalnom okruženju poznate odgojne skupine, potpomaže njihovo osamostaljivanje i razvoj socio-emocionalne kompetencije. Također, prirodno okruženje, istraživački kabineti i susreti djece s ljudima različitih zanimanja pružaju uvjete za aktivno i suradničko učenje djece na njima zanimljiv i primjeren način. I naposljetku,snažni doživljaji djece u prirodi potiču raznolike oblike njihova spontanog stvaralačkog izražavanja, amnogobrojne igre i društveno-zabavne aktivnosti podržavaju toplu i vedru atmosferu i optimizam. ( http://www.vrtic-ivanebrlicmazuranic.zagreb.hr/default.aspx?id=52).

Dugogodišnje iskustvo Dječjeg vrtića „Medo Brundo“ u programu „Djeca u prirodi“ potvrdilo je navedene dobrobiti za djecu i vrijednost samoga programa te će i dalje poticati ovakvu vrstu odgojno-obrazovnog rada u vrtiću.

                                                                                                                                                                                    

Diana Koprivnjak, mag.praesc.educ.

 

Izvori:

Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić. Djeca u prirodi. http://www.vrtic-ivanebrlicmazuranic.zagreb.hr/default.aspx?id=52. 28.04.2018.


© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.