INTERNI STRUČNI AKTIV „EMOCIONALNA INTELIGENCIJA“

Psihologinja dječjeg vrtića „MedoBrundo“ TinaBudić u studenom održala je stručni aktiv na temu „Emocionalna inteligencija“.
Psihologinja je na sažet i zanimljiv način dala uvid u teorijski dio teme. Osvrnula se na povijest identificiranja modela emocionalne inteligencije, osnivače istih te važnost same emocionalne inteligencije za čovjeka i njegovo funkcioniranje u životu.Nakon teorijskog dijela,uslijedile su radionice putem kojih se preneseno teorijsko znanje primjenjivalo na konkretnim primjerima. Rad u grupama omogućio je bolju povezanost sudionika što je rezultiralo dobrom atmosferom, „živom“ raspravom  te kvalitetnim promišljanjima o temi.
U ugodnoj i radnoj atmosferi stručni aktiv omogućio je odgojiteljima utvrđivanje i nadogradnju znanja vezanih uz ovu važnu temu.

© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.