POTICANJE CJELOKUPNOG RAZVOJA DJETETA SENZOMOTORIČKIM I GLAZBENIM AKTIVNOSTIMA

U starijoj jasličkoj skupini Medo senzomotoričkim aktivnostima utječemo na cjelokupni razvoj djeteta. Time nastojimo poboljšati preradu i organizaciju osjetnog doživljaja. Senzomotorika definira se kao organizacija osjeta u svrhu korištenja u svakodnevnom životu. Tijekom igre i kretanja dijete usvaja osjetilne informacije iz okoline i iz vlastitog tijela, u mozgu ih organizira i integrira te na taj način spoznaje svijet oko sebe, uči se pravilnom kretanju, učenju i ponašanju. Kreiranjem stimulativnog okruženja potičemo razvoj svih osjetila: taktilni (dodir), vizualni (vid), auditivni (sluh), olfkatorni (miris), gustativni (okus), vestibularni (kretanje i ravnoteža), proprioceptivni (osjetilo u mišićima i zglobovima). Međusobna povezanost svih osjetila pomaže u funkcioniranju, kretanju, obavljanju svakodnevnih zadataka, stjecanju samopouzdanja i učenju. Vježbe iz senzomotorike potiču dijete na korištenje i izoštravanje svih osjetila. Dijete, koristeći vlastita osjetila istražuje i upoznaje okolinu koja ga okružuje te upoznaje značenje za njega. Tijekom cijele pedagoške godine nastojimo djeci obogatiti prostorni kontekst te im dopustiti da koriste i istražuju svojim osjetilima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Potičemo dječji cjelokupni razvoj senzomotoričkim i glazbenim aktivnostima. Bogati doživljaj koji dijete nosi u sebi izražava na različite načine, kroz različita umjetnička područja. Djetetov glazbeni izraz već u najranijoj dobi povezan s motoričkim, govornim, likovnim, a vrlo često i dramskim elementima. Važno je voditi računa o djetetovoj subjektivnosti i umjetničkoj senzibilnosti koji neće slomiti dječju spontanost. Kroz glazbene aktivnosti upoznajemo se sa : tjeloglazbom, ozvučenom pričom, pjevanim govorom, stvaralačkim pjevanjem, plesom smaramama... Potrebno je stvoriti uvjete potrebne za stvaranje, omogućiti mu stvaranje kad osjeti potrebu. Potrebno je imati vremena, stvoriti ugodno ozračje u kojem se dijete dobro osjeća, osigurati mir umjesto bučne okolinei odgojitelja koji ga potiče na stvaranje.
Skupina Medo je obuhvatila svako područje i svaki djetetov osjet kroz svakodnevne poticaje i aktivnosti, od onih vizualnih do mogućnosti opipa, okusa, mirisa. Osim boravka na zraku, djeca su se kretala, skakala, kotrljala te isprobavala i vestibularnu i proprioceptivnu stimulaciju boravkom u dvorani.