Posjet djece odgojno obrazovnih skupina Loptice i Cookies Srednjoj prehambreno- tehnološkoj školi

Bili smo u posjeti prehrambeno tehnološkoj školi 16.12.2019. s odgojno obrazovnim skupinama Loptice i Cookies.
Djeca su obišla i vidjela praktičnu nastavu u mikrobiološkom kabinetu; promatrali su kvasac na predmetnom stakalcu kroz mikroskop.
U kemijskom kabinetu imali su pokuse s prirodnim bojama u kojima su i sami sudjelovali.
Djecu su naročito dojmile diplome koje su dobili za svoj rad u kemijskom kabinetu.
U prehrambenom kabinetu izrađivali su keksiće, koje su i sami kušali nakon što su se ispekli.
A u kabinetu za nutriconizam imali su priliku vidjeti izradu; prešanje i cijeđenje soka od jabuka. Veliki dojam  na nas ostavila je izrada čipsa od jabuka istrojevi za sušenje jabuka.
Veliko zadovoljsto nam predstavlja posjet Srednjoj prehrambeno – tehnološkoj školi!
S obzirom na pozitivne povratne informacije od djece, u planu je proširenje i povećanje odgojne i nastavne suradnje.
Zdravstvena voditeljica:
Željka Franjo, bacc.med.techn.