Propisi

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)
3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba)
4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
5. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 19.12.2022.

         I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
        II. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvatatelja i primanja akata DV Medo Brundo za 2023. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvatatelja i primanja akata DV Medo Brundo za 2021. godinu


© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.