Edukacijski rehabilitator

Poštovani roditelji,

dobrodošli u Kutak edukacijskog rehabilitatora, mjesto na kojem možete pronaći korisne sadržaje koje je za Vas pripremila edukacijska rehabilitatorica.

Edukacijski rehabilitator je stručni suradnik u dječjem vrtiću.
Prema Državnom pedagoškom standardu (NN, 2008, čl. 30), edukacijski rehabilitator je stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila. On radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Edukacijski rehabilitator stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima, utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu. Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.