Uloga slikovnice u govorno-jezičnom razvoju djece u o.o. skupini "The Malci"

Neke od ključnih kompetencija, koje su preduvjet za razvoj svih ostalih, su komunikacija na materinskome te stranom jeziku. Osnažujemo ih osposobljavanjem djeteta za pravilno usmeno izražavanje. One uključuju i razvoj svijesti djeteta o utjecaju jezika na druge te potrebi uporabe jezika na pozitivan i društveno odgovoran način. Ove se kompetencije oslanjaju na stvaranje poticajnog jezičnog okruženja te motiviranje djece za raznolike socijalne interakcije s djecom i odraslima.

Ako znamo da čitanje povećava emocionalnu inteligenciju i toleranciju te razvija samosvijest i samopouzdanje, onda je jedan od načina da potaknemo njihov razvoj ,upravo čitanje slikovnice. Slikovnica je prva knjiga u životu djeteta u kojoj je priča upotpunjena ili obogaćena ilustracijama.Nikada nije prerano početi čitati djetetu. Djeca kojoj se čita od najranije dobi se razvijaju brže, zainteresiranija su za okolinu, brže uče te se bolje snalaze u komunikaciji s drugima. Slikovnica uvodi dijete u svijet mašte, umjetnosti i književnosti; potiče konverzaciju, jača vještine opažanja, utječe na razvoj slušanja, koncentracije, pamćenja, mišljenja te logičkog zaključivanja. Ona bogati dječju maštu i kreativno mišljenje, gradi i proširuje dječji rječnik te razvija predčitalačke vještine i spremnost za samostalno čitanje. Jedna od najvrjednijih prednosti čitanja djetetu i s djetetom jest stvaranje posebne emocionalne veze između njega i odrasle osobe.

Obzirom na brojne dobrobiti koje čitanje priča i slikovnica ima na razvoj djece, veliku pozornost u odgojno-obrazovnom radu posvećujemo upravo ovim aktivnostima.
Čitanju svakodnevno posvećujemo pozornost, bilo da čitamo slikovnice ili priče, planski ili spontano na inicijativu djece, a obavezno prije dnevnog odmora.  Slikovnice, čija je radnja otprije poznata djeci, čitamo i na engleskom jeziku, s naglaskom na ključne riječi koje želimo da djeca usvoje.

Svakoga tjedna, u sklopu suradnje sa susjednom skupinom „The Cipelići“ ,organiziramo zajedničko čitanje slikovnice ili priče, nakon kojih razgovaramo o dječjem doživljaju istih. Likovi iz pročitanih slikovnica često budu izrađeni u obliku štapnih lutaka, kojima djeca proigravaju spontane zamišljene situacije ili odigravaju radnju priča. Priču ili njene dijelove nerijetko u obliku slikovnih aplikacija stavljamo na zid, kako bismo potakli pričanje, prepričavanje te uporabu govora općenito. Ukoliko je moguće, obzirom na dob, doživljaj pojedinih priča pokušavamo prenijeti i u dječji likovni izričaj. Također smo uključeni i u projekt u suradnji s KGZ Medveščak „Skitamo i slikopričamo“ , pri čemu od knjižnice dobivamo slikovnice prema kojima stvaramo likovne radove koji su kasnije u knjižnici izloženi za javnost.
Sve su ove aktivnosti uvelike obogatile dječje govorno izražavanje, kako na materinjem, tako i na engleskom jeziku.
Stoga, čitajmo da ne ostanemo bez riječi.


© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.