Svjetski dan voda (kišom do poplava) u o.o. skupini "The Bees"

U sklopu projekta „Sigurnije škole i vrtići“ kojeg provodimo u našoj skupini kao pripremu djece za izvanredne situacije, na Svjetski dan voda održali smo aktivnost Kišom do poplave te aktivnosti istraživanja svojstva vode.
Cilj ove aktivnosti bio je upoznati djecu sa svojstvima vode, podići svijest djece o poplavama, naučiti sudionike kako se pripremiti za poplave te što učiniti u slučaju poplave.

Neka od pitanja koja smo koristili za raspravu među djecom na ovu temu:
- Jeste li ikada doživjeli poplavu?
- Ako da, kako ste se osjećali?
- Što ste vi i vaša obitelj učinili tijekom poplave?
- Može li doći do poplave tamo gdje živite?
- Što uzrokuje poplavu?

Nakon uspješno provedene aktivnosti, sva su djeca naučila da do poplava dolazi tijekom obilnih kiša, kada se rijeke izliju, kada valovi mora uđu dublje na kopno, kada se snijeg prebrzo topi ili kada se brane oštete ili sasvim padnu. Najsigurnije mjesto kod poplava su brežuljci, brda ili slična povišenja. Ovo je najučestaliji prirodni vremenski događaj, a poplave mogu značiti tek nekoliko centimetara vode do poplavljenih cijelih kuća. Jednako tako, naučili su koje tvari su topive, a koje netopive u vodi,, koji predmeti plutaju ili tonu na površini vode te da voda mijenja oblik ovisno u kakvoj posudi se nalazi.

  

  

  

© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.