Interni stručni aktiv - "Rutine i rituali, svakodnevne prilike za učenje"

U dvorani centralnog objekta 27.10. održan je interni stručni aktiv na temu "Rutine i rituali - svakodnevne prilike za učenje". Aktiv su vodile Neda Poljak, odgojitelj mentor i Kristina Bašić, stručni suradnik logoped, specijalist rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

Voditeljice su definirale razlike između dnevnog ritma, rutina i rituala, istaknule važnost poučavanja u prirodnoj okolini, važnosti rutina u vrtićkom okruženju i procesima stvaranja u higijenskim navikama, usvajanju kulture blagovanja, pripremi i povratku s boravka na zraku, jutarnjem krugu, odlasku u dvoranu te primjeni lutke kao motivatora u slijeđenju rutine.© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.