Medine kuće

Skupine Mede Brunde smještene su na 4 lokacije:  Dubrava 185 (centralni vrtić), Dubrava 205 (područni objekt Medo Brundo 1), Dubrava 230 (područni objekt Medo Brundo 2) i Aleja lipa 1f (područni objekt Medo Brundo 3).


Centralni objekt
© Domagoj Blazevic & njiric+ arhitekti

© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.