Kalendar događanja

KALENDAR DOGAĐANJA I VAŽNIH DATUMA ZA  LISTOPAD 2021.

DATUM

VRIJEME

SADRŽAJ/AKTIVNOST/DOGAĐANJE

O.O.SK. / nosioci

4.- 10. listopad

 

DJEČJI TJEDAN 

-          Planirane aktivnosti na razini o.o. skupina/trakta/objekta

sve o.o.sk.

4. listopad

12:15 – 14:00

14:15 – 16:00

16:15 - 18:00

Početak realizacije Kraćeg programa Predškole

-3 o.o.sk. u dvorani CO

 

4.-23. listopad

 

Izložba na temu „Dijete i slikovnica“, radovi djece i odgojitelja u Gradskoj knjižnici Medveščak,

ul. Medveščak 71

-o.o.sk.The Sponges, The Bubbles, The Malci, The Loptice, The Bees i Zvjezdice

5. listopad

9:15 - 9:45

10:00 - 10:30

11:15 - 11:45

Ekološki lutkarski mjuzikl „Zelena priča“, Studio Suncokret

o.o.sk. The Bubbles, The Sponges, The Malci -  u CO

o.o.sk. The Loptice, The Bees, Zvjezdice – u CO

o.o.sk. Jabuke i Bubamare – u MB2

 

7. listopad

11:00

Medino kino  „Prezentacija dokumentarnih filmova Škole za Afriku“ u CO

o.o.sk. The Bees

12. listopad

 

DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

-          Planirane aktivnosti na razini o.o. skupina/trakta/objekta

sve o.o.sk.

13. listopad

11:15

Medino kino  „Prezentacija dokumentarnih filmova Škole za Afriku“ u MB2

o.o.sk. Jabuke i Bubamare

15. 10. -15. 11.

 

MJESEC HRVATSKE KNJIGE

-          Planirane aktivnosti na razini o.o skupina/trakta/objekta

o.o.sk. prema interesima djece  i autonomiji odg.

27. listopad

17:00

Interni stručni aktiv, tema: "Svakodnevne rutinske aktivnosti i rituali - prilike za učenje u ranom djetinjstvu"
 

Stručni suradnici i odgojitelj N.Poljak


© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.